Jak leczyć depresję?

Depresja jest obecnie jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Dane z 2017 roku, podane przez Światową Organizację Zdrowia ujawniają, że problem ten dotyczy aż 10% społeczeństwa na całym świecie, niezależnie od wieku, statusu socjoekonomicznego czy miejsca zamieszkania.

Obecnie znanymi i stosowanymi, ze skutecznością potwierdzoną naukowo, tzn. badaniami klinicznymi, metodami leczenia epizodów depresyjnych jest psychoterapia i farmakoterapia. Za najskuteczniejszą uznaje się terapię poznawczo-behawioralną, której podstawy leczenia opierają się na modyfikacji dysfunkcjonalnego myślenia osób chorych oraz nauce zachowań wzmacniających trwałą zmianę funkcjonowania pacjenta. W Polsce psychoterapia może być prowadzona tylko przez wykwalifikowanego psychoterapeutę, którego wykształcenie potwierdzone jest certyfikatem np. Polskiej Federacji Psychoterapii.

Farmakoterapia jest formą leczenia polegającą na doustnym przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych, działających na receptory przekaźnictwa serotoninergicznego i adrenergicznego. Warto zaznaczyć, że leki działają w zależności od nasilenia objawów – im cięższy epizod, tym lepsze działanie leków. Leki przeciwdepresyjne mogą zostać przepisane tylko przez psychiatrę, a ich działanie widoczne jest po minimum dwóch tygodniach.

Ocena nasilenia występujących objawów powinna być przesłanką do wyboru terapii. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 możliwe jest wyodrębnienie trzech poziomów natężenia choroby: epizod łagodny, umiarkowany i ciężki. W przypadku wystąpienia epizodu łagodnego rekomendowane jest podjęcie psychoterapii, gdyż chory może nieprawidłowo reagować na leki, a działania niepożądane mogą przewyższać korzyści płynące z ich zażywania. Przy zdiagnozowanym epizodzie umiarkowanym lekarz prowadzący powinien kierować się preferencjami pacjenta, jednocześnie zapewniając pomoc w dokonaniu wyboru. Przy epizodzie ciężkim leczenie farmakologiczne jest konieczne i niezbędne, gdyż sama psychoterapia prawdopodobnie okaże się niewystarczająca.

Przebieg epizodu depresji może u każdego pacjenta wyglądać inaczej. Najważniejsze jest, by lekarz bądź terapeuta w Medox objął chorego całościową i kompleksową opieką, mając na uwadze przede wszystkim jego dobro.

Dodaj komentarz