Metody leczenia lekomanii

Lekomania to uzależnienie od środków farmaceutycznych i traktowane jest na równi z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
Dzisiejszy świat oferuje nam wiele leków , które z łatwością kupić możemy bez recepty , nie tylko w aptekach, ale w sklepach spożywczych i marketach.
Uzależnić się można od leków przeciwbólowych, uspokajających ,nasennych. Nadmiar zażywanych substancji powoduje niepożądane fizyczne i psychiczne
skutki uboczne, a brak leku w organizmie chorego i chęć jego zażycia działa tak samo jak w przypadku dopalaczy czy narkotyków.

Lekomania jest bardzo trudna do zdiagnozowania, tym bardziej, że sama osoba uzależniona nie przyzna się do stosowania nadmiernej ilości przyjmowanych substancji.

Jak więc sobie pomóc?
Samemu jest bardzo trudno, dlatego potrzebujemy pomocy bliskich osób a przede wszystkim specjalisty, który pomoże choremu uporać się z pierwszymi efektami ubocznymi zażywania leku, wskaże odpowiednią drogę terapii. Następnie bezsenność, rozdrażnienie, a nawet objawy depresji.
Terapię należy rozpocząć od zdiagnozowania problemu. Silna lekomania wymaga całkowitego odstawienia leku od którego pacjent jest uzależniony.
Stosuje się wtedy detoks lekowy czyli stopniowe zmniejszanie dawek przyjmowanego środka, co powoli pozwala wyeliminować z układu krwionośnego substancję uzależniającą.
Następnie pacjent kierowany jest na terapie odwykową, która jest kolejnym krokiem w leczenia, jednak sam musi wyrazić na nią zgodę. W ośrodkach odwykowych stosowane są terapie grupowe dla osoby uzależnionej, jak i indywidualne rozmowy pacjenta z terapeutą i psychologiem.
Dzięki rozmowie z psychologiem osoba ta poznaje działania przyjmowanych leków, docieka źródła problemu w jakim się znajduje i uczy się jak radzić sobie po wyjściu z ośrodka,
natomiast dzięki terapii grupowej pacjent wie – że nie jest z problemem sam, może posłuchać historii innych osób, zrozumieć ich problem, a dzięki wzajemnemu doradzaniu
i słuchaniu łatwiej jest uporać się z problemem.

Dodaj komentarz